Mệnh Kim hợp với mệnh gì? Khắc mệnh gì?

Bạn đang tìm kiếm câu trả lời về Mệnh Kim hợp với mệnh gì? Khắc mệnh gì? Và làm thế nào để lựa chọn được những màu sắc cũng như hướng nhà ở, hướng xây dựng hợp với mệnh Kim? Hãy tham khảo bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn về những vấn đề... more →
Posted in: Mệnh Kim

Sinh năm 1985 đeo đá hồ ly màu gì hợp theo phong thủy tướng số

sinh-nam-1985-đeo-da-ho-ly-mau-gi-hop-theo-phong-thuy-tuong-so
Việc đeo đá hồ ly màu gì cần phù hợp với mệnh của từng người. Và có nhiều người đặt câu hỏi rằng thế“Sinh năm 1985 đeo đá hồ ly màu gì hợp theo phong thủy tướng số”. Có người cho rằng hợp với màu trắng, người thì nói hợp màu đen. Vậy ý kiến... more →
Posted in: Chia Sẻ, Mệnh Kim